Uit mijn Paper - Pia-nootjes website

Lessen
13u00 - 20u00 Woensdag

Contact
+32 9 258 83 83

Ga naar de inhoud
Suzuki voor piano
Wat me aantrekt en overtuigt in de filosofie en pedagogie van Shinichi Suzuki
Band tussen ouder en kind:

4. De band tussen ouders en kind wordt enorm verstevigd door samen te musiceren en naar muziek te luisteren. Je geeft je kind een fantastisch geschenk voor het leven mee ! Mijn dochter Floor is nu 15 jaar, en heeft zich ontpopt als een schitterende violist.

1. De jonge leeftijd waarop kinderen beginnen : kleuters van 3 à 4 jaar staan open voor muziek en leren enorm snel. Indien de ouders een muzikale opvoeding belangrijk vinden en er ook de nodige tijd en energie willen in steken, is dit het ideale moment om te starten.
2. De analogie met het aanleren van de moedertaal is een natuurlijke basis. Muziek is als een taal, en dient bij voorkeur zo te worden aangeleerd bij aanvang, nl. door het luisteren naar en imiteren van de ouders. Pas daarna komt het leren lezen en schrijven aan de beurt. Dus : eerst instrument, daarna pas notenleer ! Net zoals we eerst leren praten, en daarna pas leren lezen en schrijven.
3. Luisteren naar muziek is bij aanvang het allerbelangrijkst. Zet goede muziek op thuis, zorg voor een gezellige en muzikale omgeving voor het kind. Je zal er versteld van staan wat een kindje allemaal opneemt, nazingt en naspeelt. Zo herinner ik me dat mijn dochtertje Floor in boek 1 studeerde, en in de wagen plots alle nummers van boek 2 met notennamen begon te zingen. Ze had dit “zichzelf aangeleerd” door de CD thuis te horen en te memoriseren ! Dit luisteren naar muziek is een aspect dat in het traditionele muziekonderwijs zo vaak verwaarloosd wordt ! Zo is het me bv. al meermaals overkomen dat kinderen tijdens mijn lessen op de academie bij het inoefenen van hun stukjes de voortekening vergeten, en niet horen dat de melodie niet klopt ! Dit zal je met een Suzuki-kindje niet meemaken. Zij luisteren naar wat ze spelen, terwijl een kind uit het traditioneel onderwijs vaak zo bezig is met het ontcijferen van de nootjes dat het aan luisteren niet eens toekomt.

Opmerking:
Indien ik dan toch een minder positief aspect moet vermelden, dan is het wel dat deze muzikale vorming niet voor iedereen is weggelegd. In de filosofie van de heer Suzuki kan iedereen deze opleiding volgen, maar we moeten wel realistisch zijn:

1. Het is privéonderwijs en dus niet goedkoop.

2. Het kind moet over een degelijk instrument (akoestische piano, zeker geen elektronisch instrument !) beschikken om op te oefenen.

3. De ouders moeten een grote inspanning leveren, niet alleen financieel, maar ook vooral dagelijks tijd en energie vrijmaken om met hun kind te oefenen, de CD laten beluisteren…

Lerares Lieve
De pianolessen worden gegeven door  Lieve Van der Plaetsen, professioneel pianist en reeds meer dan 30 jaar actief  als pianopedagoog aan de GO! Kunst - Muziekacademie De Poel. Lieve specialiseerde zich ook in CML (Children's Music Laboratory) en Piano Suzuki methode.


Pia-Nootjes

Lieve Van der Plaetsen
Molenstraat 70
9940 Ertvelde

+32 9 258 83 83
Created with WebSite X5 evo door LuHa 2022
Terug naar de inhoud